VVTMijn Tandarts

Deze voorwaarden gelden vanaf de eerste afspraak en voor elk verzorgingscontract, medische hulpmiddelen inbegrepen.

De praktijkvoering is Nederlandstalig. Nederlands is ook de taal voor procedures en schikkingen. Uitzonderlijk kan een beknopte toelichting in het Frans of Engels gegeven worden. In alle andere gevallen zorgt u zelf voor de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon die het Nederlands goed beheerst voor vertaling.

De tandarts verzorgt uitsluitend na afspraak. Tot 24 uur vooraf kan u een afspraak annuleren. Bij annulatie minder dan 24 uur vooraf of indien u zonder verwittigen niet komt opdagen, wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

De tandarts is gedeconventioneerd.

Een goede kwaliteitsvolle behandeling vraagt de nodige tijd en kwaliteitsvolle producten. Enerzijds dekken de RIZIV-conventietarieven al maar minder de kosten van materialen en complexiteit van de moderne behandelingsmethoden. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz.

Elke verzorging, medische hulpmiddelen inbegrepen moeten contant betaald worden behalve indien vooraf schriftelijk een andere betalingsregel is afgesproken.

Voor het afleveren van attesten en formulieren worden administratieve kosten aangerekend.

De mondelinge behandelingstoestemming (art 8 § I Wet op de patiëntenrechten) is de algemene regel. De weigering of het intrekken van een behandelingstoestemming wordt genoteerd in het patiëntendossier (art 8 § 4 WP).

Pogingen tot fraude onder meer in de ziekteverzekering, bij ziekteattesten, identiteitsfraude, enz. verbreken onmiddellijk het verzorgingscontract met de tandarts.

De tandarts werkt graag in een propere mond. Poets dus uw tanden grondig voor uw bezoek. Wees zo vrij een tandenborstel en tandpasta te vragen indien u niet in staat was uw tanden vooraf te poetsen.